Konference e-infrastruktury CESNET 2017

Konference e-infrastruktury CESNET měla za cíl představit komplexní přehled aktivit sdružení. Formou přednášek a praktických ukázek byla ukázána nejen celou šíři specializovaných služeb, ale i s výzkumných aktivit.

Na konferenci byla taktéž formou technologických demonstrací představena řada novinek z vlastního výzkumu a vývoje.

Sdružení CESNET poskytuje akademické, vědecké a výzkumné komunitě a dalším odborníkům služby, které jim pomáhají získat předstih v jejich oboru. Zároveň podporujeme vzdělávací a kulturní instituce, instituce veřejné, státní a místní správy, jako i další organizace vykonávající činnosti ve veřejném zájmu.

KDY: 11. prosince 2017

KDE: Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6

Program

Konferenci moderuje Jiří Peterka.

Zahájení konference (Lukáš Levák, MŠMT)
Historie, současnost a budoucnost sdružení CESNET (Jan Gruntorád, CESNET) - prezentace
Advancing European Research and Education through cooperation (Erik Huizer, GÉANT) - prezentace
Nový vizuální styl sdružení CESNET (Gabriela Krčmařová, CESNET) - prezentace
10:30–11:00 BLOK 1: ZPRACOVÁNÍ VELKÝCH DAT
Vědecké výpočty v Metacentru (Miroslav Ruda, CESNET) - prezentace
Elixir ČR – spolupráce velkých infrastruktur (Jiří Vondrášek, UOCHB AV ČR) - prezentace
11:20–11:50 BLOK 2: UKLÁDÁNÍ A DISTRIBUCE VELKÝCH DAT
CESNET DataCare – důvěryhodné prostředí pro vaše data (David Antoš, CESNET) - prezentace
Ukládání snímků Sentinel (Copernicus) – spolupráce mezi ESA, MD ČR a CESNET (Ondřej Šváb, MD ČR) - prezentace
11:50–12:35 BLOK 3: VÝZKUMNÉ A VÝVOJOVÉ AKTIVITY
Otevřený linkový systém Czech Light a pokročilé fotonické služby e‑infrastruktury (Josef Vojtěch, CESNET) - prezentace
Využití fotonických služeb e‑infrastruktury (Ondřej Číp, Ústav přístrojové techniky AV ČR) - prezentace
Infrastruktura pro přenos frekvence a času (Vladimír Smotlacha, CESNET) - prezentace
14:00–15:00 BLOK 4: BEZPEČNOST DAT, INFRASTRUKTURY A UŽIVATELŮ
Síťová infrastruktura (Tomáš Košňar, CESNET) - prezentace
Monitorovací sondy CESNET (Jan Kořenek, CESNET) - prezentace
Proaktivní bezpečnost (Andrea Kropáčová, CESNET) - prezentace
Zkušenosti s realizací penetračních testů (Petr Pavlinec, Kraj Vysočina) - prezentace
15:15–16:15 BLOK 5: MOBILITA A MULTIMÉDIA
15 let federace eduroam (Jiří Bořík, CESNET) - prezentace
Nasazení systému PERUN na VŠUP (Jan Burian, VŠUP) - prezentace
4K video v medicíně (Jan Růžička, CESNET) - prezentace
Multimédia v kultuře (Sven Ubik, CESNET) - prezentace
Závěr - Jan Gruntorád

Registrace

Případné dotazy směřujte na Kláru Thomasovou – klara.thomasova@cesnet.cz.

Výstava

V přilehlých prostorách konference bylo možné zhlédnout zajímavé demonstrace z vlastního výzkumu sdružení CESNET v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Fotogalerie

© 2017 CESNET, z. s. p. o.