Konference e-infrastruktury CESNET

Konference e-infrastruktury CESNET představila komplexní přehled aktivit sdružení. Formou přednášek a praktických ukázek jsme předvedli nejen celou šíři specializovaných služeb, ale i s výzkumných aktivit.

Na konferenci jsme taktéž formou technologických demonstrací představili řadu novinek z vlastního výzkumu a vývoje.

Sdružení CESNET poskytuje akademické, vědecké a výzkumné komunitě a dalším odborníkům služby, které jim pomáhají získat předstih v jejich oboru. Zároveň podporujeme vzdělávací a kulturní instituce, instituce veřejné, státní a místní správy, jako i další organizace vykonávající činnosti ve veřejném zájmu.

KDY: 29.–30. ledna 2019
KDE: Nová budova ČVUT, Thákurova 9, Praha 6

Na konferenci navazoval Seminář o bezpečnosti sítí a služeb.

Program

Úterý 29. ledna

Hlavní sál

9.30–12.00 moderátorka: Tereza Engelová
Zahájení konference
PhDr. Lukáš Levák, ředitel odboru výzkumu a vývoje MŠMT ČR Současný stav a budoucnost e-infrastruktury CESNET – prezentace
Ing. Jan Gruntorád, CSc., ředitel CESNET
The changing role of NREN’s in tomorrow’s research and education ecosystems – prezentace
Dr. Andreas Dudler, CEO SWITCH (Švýcarsko)
Global R&E Network Collaboration – taking it to the next level – prezentace
Erik-Jan Bos, Policy & Strategy Officer NORDUnet (Dánsko)
CESNET a věda – prezentace
Ing. Helmut Sverenyák, CESNET
   
12.00–13.00 Oběd
13.00–14.30 přehledové přednášky odborných oddělení a projektů Síťové služby, monitoring – prezentace
Ing. Tomáš Košňar
Fotonické služby e-infrastruktury a systém Czech Light – prezentace
Ing. Jan Radil, Ph.D.
Datová úložiště  – prezentace
RNDr. David Antoš, Ph.D.
14.30–15.00 Přestávka
15.00–17.00 přehledové přednášky odborných oddělení a projektů 2
MetaCentrum – prezentace
Mgr. Miroslav Ruda
Digitální identity – prezentace
Ing. Jiří Bořík
Multimédia  – prezentace
Ing. Jan Růžička
Bezpečnost – prezentace
Andrea Kropáčová

17.00 – Shrnutí dne nad skleničkou vína v Atriu.

Středa 30. ledna

Sál 1 – Sítě a síťové služby

9.30–11.00 CESNET – Současnost a budoucnost sítě CESNET  – prezentace
Ing. Václav Novák
GÉANT Network Evolution  – prezentace
Mian Usman, Network Architect at GÉANT
11.00–11.30 Přestávka
11.30–13.00 Nástroje pro FlowSpec a RTBH  – prezentace
Jiří Vraný, Petr Adamec a Ing. Josef Verich, CESNET
Nástroje pro obranu proti útokůn na páteřních směrovačích  – prezentace
Jiří Vraný, Petr Adamec a Ing. Josef Verich, CESNET
DDoS protector: algoritmy a výzvy  – prezentace
Ing. Martin Žádník, Ph.D., CESNET
Sledování sítě pomocí G3; Použití systému FTAS k detekci anomálií  – prezentace
Ing. Tomáš Košňar, CESNET
13.00–14.00 Oběd
14.00–15.30 Využití infrastruktury CESNET pro distribuci signálu optických atomových hodin
Ing. Ondřej Číp, Ph.D., UPT AV ČR
Dynamický optický přenosový systém Czech Light pro data a speciální aplikace  – prezentace
Ing. Ondřej Havliš, CESNET
Revoluční architektura optické vrstvy sítě CESNET3 – prezentace
Ing. Pavel Škoda, CESNET

Sál 2 – Podpora spolupráce a multimédia

9.30–11.00 Nízkolatenční přenosy v příkladech  – prezentace
Dr. Ing. Sven Ubik, CESNET
Kulturní dědictví na síti  – prezentace
Bc. Jiří Kubišta, CESNET
Snímání historických objektů bezpilotními helikoptérami
Ing. Martin Saska, Ph.D., ČVUT
11.00–11.30 Přestávka
11.30–13.00 Novinky a plány v Meetings a konferenčních technologiích  – prezentace
Ing. Jan Růžička, CESNET
Streaming v příkladech  – prezentace
RNDr. Miloš Liška, Ph.D., CESNET
Zkušenosti z „Nábytečku“  – prezentace
RNDr. Miloš Liška, Ph.D., ÚVT MUNI
13.00–14.00 Oběd
14.00–15.30 Začlenění bezdrátové sítě s dlouhým dosahem (LoRa) do sítě CESNET  – prezentace
Ing. Martin Lávička, ZČU
Internet věcí - technologie a aplikace – prezentace
Ing. Jiří Pospíšilík, CESNET
Pilotní projekt využití infrastruktury sdružení CESNET pro síť Internetu věcí (IoT) – prezentace
Ing. Libor Michalek, Ph.D., VŠB-TUO

Sál 3 – Digitální identity

9.30–11.00 eduroam zvětšení pokrytí díky projektům IROP – prezentace
Ing. Jan Tomášek, CESNET
Představení konceptu a praktické poznatky z nasazení proxy IdP v prostředí e-infrastruktury CESNET – prezentace
Mgr. Slávek Licehammer, CESNET, RNDr. Michal Procházka, Ph.D, CESNET
Elektronický občanský průkaz, Aktuální stav projektu a živé předvedení práce s eOP – prezentace
Josef Knotek, Správa základních registrů
Federovaná autentizace na newebové služby pomocí OIDC a QR kódu – prezentace
Mgr. Slávek Licehammer, CESNET
11.00–11.30 Přestávka
11.30–13.00 Dopady nařízení eIDAS a zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na české veřejné vysoké školy - prezentace
JUDr. Jakub Jeřábek, advokát, MT Legal s. r. o.
eIDAS – principy implementace infrastruktury digitální důvěry a případová studie ČVUT – prezentace
Ing. Radek Holý, ČVUT
Ing. Petr Dolejší, SEFIRA s. r. o.
CESNET a eIDAS – Přehled připravovaných služeb CESNET pro eIDAS – prezentace
Ing. Jiří Bořík, CESNET
Bc. Jana Kejvalová, CESNET
Úložiště certifikátů pro vzdálené podepisování – Plány a první výsledky společného projektu VVŠ v roce 2019 – prezentace
RNDr. Michal Procházka, Ph.D, MU
RNDr. Daniel Kouřil, Ph.D., MU
13.00–14.00 Oběd
14.00–15.30 AARC 2 a knihovny – Doporučení AARC pro knihovny a poskytovatele služeb knihovnám, postup implementace – prezentace
Ing. Jiří Pavlík, CESNET
Federativní autentizace v portálu Knihovny.cz, mojeID, IdP sociálních služeb, požadované atributy u Knihovny.cz – prezentace
Ing. Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně
CzechELib a eduID.cz – Hromadné nastavení federativní autentizace u elektronických informačních zdrojů pro členy konsorcia CzechELib – prezentace
Ing. Jiří Jirát, Ph.D., CzechELib
Ing. Anna Keclíková, CzechELib
Federativní autentizace u BOOKPORT na webu a aplikacích pro Android, iOS a Windows – prezentace
Martin Sviták, GRADA Publishing

Sál 4 – Počítání a ukládání

9.30–11.00 e-INFRA CZ a mezinárodní kontext (EOSC) – prezentace
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc. ředitel ÚVT MU
Přednáška o nových produktech firmy NVIDIA v oblasti vědeckých výpočtů – prezentace
Ing. Petr Plodík, M Computers s. r. o.
11.00–11.30 Přestávka
11.30–13.00 IT4Innovations – prezentace
doc. Mgr. Vít Vondrák, Ph.D., IT4Innovations
Počítání a ukládání: Uživatelský seminář MetaCentra – prezentace
Mgr. Miroslav Ruda, CESNET
Datová úložiště – prezentace
RNDr. David Antoš, Ph.D., CESNET
CERIT SC – prezentace
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc., ÚVT MU
MetaCentrum Cloud: Nové cloudové prostredie – prezentace
Mgr. Boris Parák, CESNET
13.00–14.00 Oběd
14.00–15.30 Success stories
Nasazení systému Perun v projektových AAI – prezentace
Mgr. Slávek Licehammer, CESNET
Urychlení návrhu a optimalizace teplotních senzorů s využitím HPC technologií  – prezentace
prof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D., IT4Innovations
CaverDock: Metoda pro analýzu transportu ligandů tunely proteinů  – prezentace
Mgr. Ondřej Vávra, Recetox
Spolupráce Policie ČR s akademickým výzkumem  – prezentace
Šárka Guthová, Policie ČR, Mgr. Tomáš Rebok, Ph.D.

SageLab

Komentované prohlídky.

Učebna 1 – Zálohování, souborová a objektová úložiště

13.30 - 17.00

Hands-on pro 20 účastníků.

V průběhu hands-on se účastníci naučili:

Učebna 2 – Zpracování a ukládání dat v MetaCentru

15.15 - 18.00

Registrační formulář na hands-on - kapacita semináře je vyčerpána

Hands-on pro přihlášené účastníky, vede RNDr. Tomáš Rebok, Ph.D., MU.

V průběhu hands-on se účastníci naučili:

Prerekvizity:

Fotogalerie

Fotografie jsou zpřístupněny na Facebooku.

Výstava

Ve foyer bylo možné zhlédnout zajímavé demonstrace z vlastního výzkumu sdružení CESNET v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Předchozí ročníky

Předchozí ročník konference se konal v prosinci 2017. K dispozici jsou veškeré materiály – prezentace, videozáznamy i fotografie z konference.

© 2019 CESNET, z. s. p. o.