Konference e-infrastruktury CESNET

registrace

Konference e-infrastruktury CESNET má za cíl představit komplexní přehled aktivit sdružení. Formou přednášek a praktických ukázek předvedeme nejen celou šíři specializovaných služeb, ale i s výzkumných aktivit.

Na konferenci taktéž formou technologických demonstrací představíme řadu novinek z vlastního výzkumu a vývoje.

Sdružení CESNET poskytuje akademické, vědecké a výzkumné komunitě a dalším odborníkům služby, které jim pomáhají získat předstih v jejich oboru. Zároveň podporujeme vzdělávací a kulturní instituce, instituce veřejné, státní a místní správy, jako i další organizace vykonávající činnosti ve veřejném zájmu.

KDY: 29.–30. ledna 2019
KDE: Nová budova ČVUT, Thákurova 9, Praha 6

Na konferenci navazuje Seminář o bezpečnosti sítí a služeb.

Program

Úterý 29. ledna

Hlavní sál

Středa 30. ledna

Sál 1 – Sítě a síťové služby

9.30–11.00 CESNET – Současnost a budoucnost sítě CESNET
Ing. Václav Novák
GÉANT
11.30–13.00 Nástroje pro obranu proti útokům na páteřních směrovačích
Ing. Josef Verich, CESNET, Petr Adamec, CESNET
Pračka provozu
Ing. Martin Žádník, Ph.D., CESNET
Použití systému FTAS k detekci anomálií
Ing. Tomáš Košňar, CESNET
Sledování sítě pomocí G3
Ing. Tomáš Košňar, CESNET
14.00–15.30 Využití infrastruktury CESNET pro distribuci signálu optických atomových hodin
Ing. Ondřej Číp, Ph.D., UPT AV ČR
Otevřený dynamický optický přenosový systém CzechLight pro data a speciální aplikace
Ing. Ondřej Havliš, CESNET
Revoluční architektura optické vrstvy sítě CESNET3
Ing. Pavel Škoda, CESNET
Virtualizace sítí a jejich služeb
Ing. Michal Hažlinský, CESNET

Sál 2 – Podpora spolupráce a multimédia

9.30–11.00 Nízkolatenční přenosy v příkladech
Dr. Ing. Sven Ubik, CESNET
Kulturní dědictví na síti
Bc. Jiří Kubišta, CESNET
Snímání historických objektů bezpilotními helikoptérami
Ing. Martin Saska, Ph.D., ČVUT
11.30–13.00 Novinky a plány v Meetings a konferenčních technologiích
Ing. Jan Růžička, CESNET
Streaming v příkladech
RNDr. Miloš Liška, Ph.D., CESNET
Zkušenosti z „Nábytečku“
zástupci univerzit
14.00–15.30 Začlenění bezdrátové sítě s dlouhým dosahem (LORA) do sítě CESNET
Ing. Martin Lávička, ZČU
Čas a frekvence v sítích
IoT

Sál 3 – Digitální identity

9.30–11.00 Zkušenosti s připojováním středních a základních škol v rámci výzev IROP. Nové služby a plány rozvoje infrastruktury eduroam
Ing. Jan Tomášek, CESNET
Představení konceptu a praktické poznatky z nasazení proxy IdP v prostředí e-infrastrutury CESNET
RNDr. Michal Procházka, Ph.D, CESNET
Elektronický občanský průkaz, Aktuální stav projektu a živé předvedení práce s eOP
Ing. Petr Kuchař, Ministerstvo vnitra
Bc. Filip Bílek, Ministerstvo vnitra
Federovaná autentizace na newebové služby pomocí OIDC a QR kódu
Mgr. Slávek Licehammer, CESNET
11.30–13.00 Dopady nařízení eIDAS a zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na české veřejné vysoké školy
JUDr. Jakub Jeřábek, advokát, MT Legal s. r. o.
eIDAS – principy implementace infrastruktury digitální důvěry a případová studie ČVUT
Ing. Radek Holý, ČVUT
Ing. Petr Dolejší, SEFIRA s. r. o.
Nové služby CESNET pro eIDAS – Přehled nových i plánovaných služeb CESNET pro eIDAS, živá ukázka eIDAS validátoru dokumentů
Ing. Jiří Bořík, CESNET
Bc. Jana Kejvalová, CESNET
Úložiště certifikátů pro vzdálené podepisování – Plány a první výsledky společného projektu VVŠ v roce 2019
RNDr. Michal Procházka, Ph.D, MU
RNDr. Daniel Kouřil, Ph.D., MU
14.00–15.30 AARC 2 a knihovny – Doporučení AARC pro knihovny a poskytovatele služeb knihovnám, postup implementace
Ing. Jiří Pavlík, CESNET
Federativní autentizace v portálu Knihovny.cz, mojeID, IdP sociálních služeb, požadované atributy u Knihovny.cz
Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně
CzechELib a eduID.cz – Hromadné nastavení federativní autentizace u elektronických informačních zdrojů pro členy konsorcia CzechELib
Ing. Jiří Jirát, Ph.D., VŠCHT
Ing. Anna Keclíková, UK
Federativní autentizace u BOOKPORT na webu a aplikacích pro Android, iOS a Windows
Martin Sviták, BOOKPORT

Sál 4 – Počítání a ukládání

9.30–11.00 Úvod, představení e-Infra CZ, mezinárodní kontext a aktuální projekty
Mgr. Miroslav Ruda, CESNET
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc. ředitel ÚVT MU
Přednáška o nových produktech firmy NVIDIA v oblasti vědeckých výpočtů
Ing. Petr Plodík, M Computers s. r. o.
11.30–13.00 MetaCentrum
Mgr. Miroslav Ruda, CESNET
Datová úložiště
RNDr. David Antoš, Ph.D., CESNET
CERIT SC
RNDr. Tomáš Rebok, Ph.D., MU
IT4I
IT4I
Nové cloudové prostředí MetaCloud
Bc. Boris Parák, CESNET
Nasazení systému Perun v projektových AAI
RNDr. Michal Procházka, Ph.D., MU
14.00–15.30 3×30min – bude upřesněno

SageLab

Komentované prohlídky – registrace v průběhu konference.

Učebna 1 – Zálohování, souborová a objektová úložiště

Hands-on pro 20 účastníků.

Přihlášení na hands-on bude probíhat ve středu dopoledne na registraci.

V průběhu hands-on se naučíte:

Co je třeba vědět:

Učebna 2 – Zpracování a ukládání dat v MetaCentru

Hands-on pro 15 účastníků, vede RNDr. Tomáš Rebok, Ph.D., MU.

Přihlášení na hands-on bude probíhat ve středu dopoledne na registraci.

V průběhu hands-on se naučíte:

Prerekvizity:

Registrace

Účast na konferenci je bezplatná, požadujeme však registraci účastníků. Použijte prosíme

registrační formulář

kde zároveň vyznačte, zda se zúčastníte obou konferenčních dnů nebo jen jednoho.

Zvažte též registraci na navazující Seminář o bezpečnosti sítí a služeb.

Výstava

Ve foyer bude možné zhlédnout zajímavé demonstrace z vlastního výzkumu sdružení CESNET v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Předchozí ročníky

Předchozí ročník konference se konal v prosinci 2017. K dispozici jsou veškeré materiály – prezentace, videozáznamy i fotografie z konference.

© 2018 CESNET, z. s. p. o.