Konference e-infrastruktury CESNET

registrace

Konference e-infrastruktury CESNET má za cíl představit komplexní přehled aktivit sdružení. Formou přednášek a praktických ukázek předvedeme nejen celou šíři specializovaných služeb, ale i s výzkumných aktivit.

Na konferenci taktéž formou technologických demonstrací představíme řadu novinek z vlastního výzkumu a vývoje.

Sdružení CESNET poskytuje akademické, vědecké a výzkumné komunitě a dalším odborníkům služby, které jim pomáhají získat předstih v jejich oboru. Zároveň podporujeme vzdělávací a kulturní instituce, instituce veřejné, státní a místní správy, jako i další organizace vykonávající činnosti ve veřejném zájmu.

KDY: 29.–30. ledna 2019
KDE: Nová budova ČVUT, Thákurova 9, Praha 6

Na konferenci navazuje Seminář o bezpečnosti sítí a služeb.

Program

Úterý 29. ledna

Hlavní sál

9.30–12.00 moderátorka: Tereza Engelová
Zahájení konference
PhDr. Lukáš Levák, ředitel odboru výzkumu a vývoje MŠMT ČR Současný stav a budoucnost e-infrastruktury CESNET
Ing. Jan Gruntorád, CSc., ředitel CESNET
The changing role of NREN’s in tomorrow’s research and education ecosystems
Dr. Andreas Dudler, CEO SWITCH (Švýcarsko)
Global R&E Network Collaboration – taking it to the next level
Erik-Jan Bos, Policy & Strategy Officer NORDUnet (Dánsko)
CESNET a věda
Ing. Helmut Sverenyák, CESNET
12.00–13.00 Oběd
13.00–14.30 přehledové přednášky odborných oddělení a projektů Síťové služby, monitoring
Ing. Tomáš Košňar
Fotonické služby e-infrastruktury a systém Czech Light
Ing. Jan Radil, Ph.D.
Datová úložiště
RNDr. David Antoš, Ph.D.
14.30–15.00 Přestávka
15.00–17.00 přehledové přednášky odborných oddělení a projektů 2
MetaCentrum
Mgr. Miroslav Ruda
Digitální identity
Ing. Jiří Bořík
Multimédia
Ing. Jan Růžička
Bezpečnost
Andrea Kropáčová

17.00 – Shrnutí dne nad skleničkou vína v Atriu.

Středa 30. ledna

Sál 1 – Sítě a síťové služby

9.30–11.00 CESNET – Současnost a budoucnost sítě CESNET
Ing. Václav Novák
GÉANT
Bram Peeters, Chief Network Operations Officer GÉANT
11.00–11.30 Přestávka
11.30–13.00 Nástroje pro obranu proti útokům na páteřních směrovačích
Ing. Josef Verich, CESNET, Petr Adamec, CESNET
DDoS ochrana
Ing. Martin Žádník, Ph.D., CESNET
Použití systému FTAS k detekci anomálií
Ing. Tomáš Košňar, CESNET
Sledování sítě pomocí G3
Ing. Tomáš Košňar, CESNET
13.00–14.00 Oběd
14.00–15.30 Využití infrastruktury CESNET pro distribuci signálu optických atomových hodin
Ing. Ondřej Číp, Ph.D., UPT AV ČR
Otevřený dynamický optický přenosový systém CzechLight pro data a speciální aplikace
Ing. Ondřej Havliš, CESNET
Revoluční architektura optické vrstvy sítě CESNET3
Ing. Pavel Škoda, CESNET
Virtualizace sítí a jejich služeb
Ing. Michal Hažlinský, CESNET

Sál 2 – Podpora spolupráce a multimédia

9.30–11.00 Nízkolatenční přenosy v příkladech
Dr. Ing. Sven Ubik, CESNET
Kulturní dědictví na síti
Bc. Jiří Kubišta, CESNET
Snímání historických objektů bezpilotními helikoptérami
Ing. Martin Saska, Ph.D., ČVUT
11.00–11.30 Přestávka
11.30–13.00 Novinky a plány v Meetings a konferenčních technologiích
Ing. Jan Růžička, CESNET
Streaming v příkladech
RNDr. Miloš Liška, Ph.D., CESNET
Zkušenosti z „Nábytečku“
zástupci univerzit
Video v prostoru
Ing. Josef Kortan
13.00–14.00 Oběd
14.00–15.30 Začlenění bezdrátové sítě s dlouhým dosahem (LORA) do sítě CESNET
Ing. Martin Lávička, ZČU
Internet věcí - technologie a aplikace
Ing. Jiří Pospíšilík, CESNET
Pilotní projekt využití infrastruktury sdružení CESNET pro síť Internetu věcí (IoT)
Ing. Libor Michálek, Ph.D., VŠB-TUO

Sál 3 – Digitální identity

9.30–11.00 Zkušenosti s připojováním středních a základních škol v rámci výzev IROP. Nové služby a plány rozvoje infrastruktury eduroam
Ing. Jan Tomášek, CESNET
Představení konceptu a praktické poznatky z nasazení proxy IdP v prostředí e-infrastrutury CESNET
Mgr. Slávek Licehammer, CESNET, RNDr. Michal Procházka, Ph.D, CESNET
Elektronický občanský průkaz, Aktuální stav projektu a živé předvedení práce s eOP
Ing. Petr Kuchař, Ministerstvo vnitra
Bc. Filip Bílek, Ministerstvo vnitra
Federovaná autentizace na newebové služby pomocí OIDC a QR kódu
Mgr. Slávek Licehammer, CESNET
11.00–11.30 Přestávka
11.30–13.00 Dopady nařízení eIDAS a zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na české veřejné vysoké školy
JUDr. Jakub Jeřábek, advokát, MT Legal s. r. o.
eIDAS – principy implementace infrastruktury digitální důvěry a případová studie ČVUT
Ing. Radek Holý, ČVUT
Ing. Petr Dolejší, SEFIRA s. r. o.
CESNET a eIDAS – Přehled připravovaných služeb CESNET pro eIDAS, ukázka validátoru dokumentů
Ing. Jiří Bořík, CESNET
Bc. Jana Kejvalová, CESNET
Úložiště certifikátů pro vzdálené podepisování – Plány a první výsledky společného projektu VVŠ v roce 2019
RNDr. Michal Procházka, Ph.D, MU
RNDr. Daniel Kouřil, Ph.D., MU
13.00–14.00 Oběd
14.00–15.30 AARC 2 a knihovny – Doporučení AARC pro knihovny a poskytovatele služeb knihovnám, postup implementace
Ing. Jiří Pavlík, CESNET
Federativní autentizace v portálu Knihovny.cz, mojeID, IdP sociálních služeb, požadované atributy u Knihovny.cz
Ing. Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně
CzechELib a eduID.cz – Hromadné nastavení federativní autentizace u elektronických informačních zdrojů pro členy konsorcia CzechELib
Ing. Jiří Jirát, Ph.D., CzechELib
Ing. Anna Keclíková, CzechELib
Federativní autentizace u BOOKPORT na webu a aplikacích pro Android, iOS a Windows
Martin Sviták, GRADA Publishing

Sál 4 – Počítání a ukládání

9.30–11.00 Úvod, představení e-Infra CZ, mezinárodní kontext a aktuální projekty
Mgr. Miroslav Ruda, CESNET
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc. ředitel ÚVT MU
Přednáška o nových produktech firmy NVIDIA v oblasti vědeckých výpočtů
Ing. Petr Plodík, M Computers s. r. o.
11.00–11.30 Přestávka
11.30–13.00 MetaCentrum
Mgr. Miroslav Ruda, CESNET
Datová úložiště
RNDr. David Antoš, Ph.D., CESNET
CERIT SC
RNDr. Tomáš Rebok, Ph.D., MU
IT4Innovations
doc. Mgr. Vít Vondrák, Ph.D., IT4Innovations
Nové cloudové prostředí MetaCloud
Mgr. Boris Parák, CESNET
Nasazení systému Perun v projektových AAI
RNDr. Michal Procházka, Ph.D., MU
13.00–14.00 Oběd
14.00–15.30 Success stories
Urychlení návrhu a optimalizace teplotních senzorů s využitím HPC technologií
prof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D., IT4Innovations
CaverDock: Metoda pro analýzu transportu ligandů tunely proteinů
Mgr. Ondřej Vávra, Recetox

SageLab

Komentované prohlídky – registrace v průběhu konference.

Učebna 1 – Zálohování, souborová a objektová úložiště

13.30 - 17.00

Hands-on pro 20 účastníků.

Přihlášení na hands-on bude probíhat ve středu dopoledne na registraci.

V průběhu hands-on se naučíte:

Co je třeba vědět:

Učebna 2 – Zpracování a ukládání dat v MetaCentru

15.30 - 17.00

Registrační formulář na hands-on - kapacita semináře je vyčerpána

Hands-on pro přihlášené účastníky, vede RNDr. Tomáš Rebok, Ph.D., MU.

V průběhu hands-on se naučíte:

Prerekvizity:

Registrace

Účast na konferenci je bezplatná, požadujeme však registraci účastníků. Použijte prosíme

registrační formulář

kde zároveň vyznačte, zda se zúčastníte obou konferenčních dnů nebo jen jednoho.

Zvažte též registraci na navazující Seminář o bezpečnosti sítí a služeb.

Výstava

Ve foyer bude možné zhlédnout zajímavé demonstrace z vlastního výzkumu sdružení CESNET v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Předchozí ročníky

Předchozí ročník konference se konal v prosinci 2017. K dispozici jsou veškeré materiály – prezentace, videozáznamy i fotografie z konference.

© 2018 CESNET, z. s. p. o.