Konference e-infrastruktury CESNET

Přijměte prosím pozvání na Konferenci e-infrastruktury CESNET, která má za cíl představit komplexní přehled aktivit sdružení. Formou přednášek a praktických ukázek vás seznámíme nejen s celou šíři specializovaných služeb, ale i s výzkumnými aktivitami.

V úvodním bloku vystoupí ředitel sdružení Jan Gruntorád a Erik Huizer, CEO organizace provozující panevropskou výzkumnou a vzdělávací síť GÉANT. Kromě přehledových přednášek odborníků ze sdružení CESNET zazní také konkrétní příklady spolupráce prezentované významnými zástupci uživatelské komunity.

Na konferenci bude taktéž formou technologických demonstrací představena řada novinek z vlastního výzkumu a vývoje.

Sdružení CESNET poskytuje akademické, vědecké a výzkumné komunitě a dalším odborníkům služby, které jim pomáhají získat předstih v jejich oboru. Zároveň podporujeme vzdělávací a kulturní instituce, instituce veřejné, státní a místní správy, jako i další organizace vykonávající činnosti ve veřejném zájmu.

V průběhu celé konference bychom vás rádi pozvali k aktivní diskusi s našimi odborníky.

Registrace

KDY: 11. prosince 2017

KDE: Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6

Program

Konferenci moderuje Jiří Peterka.

8:30–9:30 Registrace
9:30–9:35 Zahájení konference (Lukáš Levák, MŠMT)
9:35–9:50 Historie, současnost a budoucnost sdružení CESNET (Jan Gruntorád, CESNET)
9:50–10:20 Advancing European Research and Education through cooperation (Erik Huizer, GÉANT)
10:20–10:30 Nový vizuální styl sdružení CESNET (Gabriela Krčmařová, CESNET)
10:30–10:45   Přestávka
10:45–11:45 BLOK 1: ZPRACOVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ VELKÝCH DAT
  Specializované síťové přenosy (Tomáš Košňar, CESNET)
  Vědecké výpočty v Metacentru (Miroslav Ruda, CESNET)
  CESNET DataCare–důvěryhodné prostředí pro vaše data (David Antoš, CESNET)
  Elixir ČR–spolupráce velkých infrastruktur (Jiří Vondrášek, UOCHB AV ČR)
11:45–12:30 BLOK 2: BEZPEČNOST DAT, INFRASTRUKTURY A UŽIVATELŮ
  Monitorovací sondy CESNET (Jan Kořenek, CESNET)
  Zkušenosti s realizací penetračních testů (Petr Pavlinec, Kraj Vysočina)
  Proaktivní bezpečnost (Andrea Kropáčová, CESNET)
12:30–14:00   Oběd
14:00–15:00 BLOK 3: VÝZKUMNÉ A VÝVOJOVÉ AKTIVITY
  Ukládání snímků Sentinel (Copernicus)–spolupráce mezi ESA, MD ČR a CESNET (Ondřej Šváb, MD ČR)
  Otevřený linkový systém Czech Light a pokročilé fotonické služby e‑infrastruktury (Josef Vojtěch, CESNET)
  Infrastruktura pro přesnost frekvence času (Vladimír Smotlacha, CESNET)
  Využití fotonických služeb e‑infrastruktury (Ondřej Číp, Ústav přístrojové techniky AV ČR)
15:00–15:15   Přestávka
15:15–16:30 BLOK 4: MOBILITA A MULTIMÉDIA
  15 let federace eduroam (Jiří Bořík, CESNET)
  Nasazení systému PERUN na VŠUP (Jan Burian, VŠUP)
  4K video v medicíně a kultuře (Jan Růžička, CESNET)
  Simulační centrum FNUSA (Tereza Hloušková, FNUSA)
  Výzkum a služby Síťové vizualizační laboratoře SAGElab (Sven Ubik, CESNET)
16:30–16:45   Závěr

Registrace

Účast na konferenci je bezplatná, prosíme pouze o vyplnění přihlašovacího formuláře.

Případné dotazy směřujte na Kláru Thomasovou – klara.thomasova@cesnet.cz.

Výstava

V přilehlých prostorách konference bude možné zhlédnout zajímavé demonstrace z vlastního výzkumu sdružení CESNET v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Místo konání

Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6

Masarykova kolej se nachází v blízkosti metra A – stanice Dejvická a tramvajových linek 20, 26 – stanice Dejvická, odkud je místo konference v docházkové vzdálenosti 4 min.

Vyhledávání spojení – DPP

Parkování je zpoplatněno.

© 2017 CESNET, z. s. p. o.